top of page

OM OSS

Vi er profesjonelle konsulenter med bred bakgrunn og omfattende nettverk fra den rullende materiell-bransjen med en lidenskap for gode kollektive transportløsninger. I økosystemet av små og store bedrifter har vi funnet vårt område som vi har valgt å spesialisere oss i.
Det er et privilegium og en lidenskap.

Det som i dag er Unstad startet som et prosjekt som PROSEs naturlige tilstedeværelse i det norske markedet for rullende materiell (dvs. tog, trikk, t-bane etc.) høsten 2017. To år senere redefinerte PROSE-Gruppen behovet for å være til stede med kontor og konsoliderte sine ressurser i sine tradisjonelle markeder. I den samme perioden har vi som jobber her, etablert et tydelig nærvær i den norske bransjen og besluttet derfor i desember 2019 å kjøpe ut den norske delen av selskapet for å stå på egne ben som et selvstendig selskap.

HISTORIEN BAK NAVNET

Unstad startet som et breakout fra PROSE i desember 2019 og vi er fagfolk med en lidenskap for offentlig transport generelt og bransjen for rullende materiell spesielt. Dette er en levevei og vårt levebrød. Det er et privilegium og en lidenskap. Vi er som det lille samfunnet Unstad i Lofoten der veien ender i en vill og vakker bukt og du finner et episenter for surfere fra hele verden med en lidenskap for den perfekte bølgen. Erkjennelsen om at mennesker med engasjement, lidenskap, erfaring, solid etisk fundament og stå-på-vilje kan oppnå både egne og andres drømmer. Dette er grunnen til at vi valgte Unstad som navnet vårt. For å minne oss på at det gir personlig mening å utfordre og strekke seg til vårt beste - for våre kunder og for samfunnet. Unstad symboliserer for oss oppfinnsomhet, lidenskap og frihet til å levere den beste kvaliteten, til tross for at Unstad er en liten plass i verden.

Om oss: About

VÅR VISJON

Vi ser for oss en fremtid der folk flest foretrekker kollektive transportløsninger.

I 2030 er Unstad det ledende konsulentselskapet i den offentlige transportsektoren i Norden samtidig som vi er en anerkjent bidragsyter til en inkluderende, miljøvennlig og bærekraftig samfunnsutvikling. 

Våre kunder stoler på at vi er den mest smidige, kostnadseffektive og bærekraftige samarbeidspartneren i ordenes rette betydning.

Vi har oppnådd denne anerkjennelsen ved å være kreative og strukturert i vår tilnærming av problemløsing, konsekvent utvist høy integritet, og ved å rette et vedvarende søkelys på våre kunders stadig endrede forretningsmiljø og behov, og ved å ta inn over oss endringer i samfunn og miljø generelt. 

Vårt team består av personer med lang erfaring i sitt felt og av lovende junior konsulenter som vi ønsker skal bli inspirert av og søke å utvikle ferdigheter gjennom våre program for kontinuerlig personlig utvikling. På denne måten gjør vi unge personer i stand til å utvikle og å definere sin profesjonelle karriere. 

Vi er stolte av å jobbe for Unstad og føler at vi kontinuerlig bidrar til suksess for våre kunder, derigjennom til et bedre samfunn og til vår egen utvikling.

Unstad anses av unge ingeniører som det beste stedet å bygge en karriere innen bransjen for rullende materiell.

Våre eiere respekterer oss for evnen til å fokusere på sunn bedriftsvirksomhet og for vår profesjonalitet, både i den daglige driften og i et lengre perspektiv.

Forretningsverdenen vil anse Unstad som ledende i profesjonell tjenesteytende industri og vil forsøke å kopiere vår suksess til sin egen fordel i andre markeder.

Unstad skal være et bra sted å jobbe!

VÅR MISJON

Vårt oppdrag er å gjøre kollektive transportløsninger bedre til nytte for hele samfunnet.

Vårt hovedmål er å levere den beste løsningen for våre kunder. Vi har de nødvendige ferdighetene og erfaringen til å gjøre dette. Vår ekspertise innen tog-teknologi og vår analyse og forståelse av hver kundes virksomhet og behov gjør det mulig for oss å utføre og levere den best tilpassede løsningen. Vår nærhet til markedet lar oss koordinere og utføre prosjektoppgaver effektivt.

VÅRE VERDIER

Integritet

Integritet i alt vi gjør, og alt vi er. Vi søker å levere det vi anser som den beste løsningen for våre kunder på en objektiv, dyptgående og uavhengig måte. Vi går aldri på akkord med våre verdier, men fungerer som en ambassadør for dem. 

Vi respekterer lover, forskrifter og våre kontrakter. Vi opprettholder vår integritet ved å handle i samsvar med dem.

For et større gode

Vi jobber for et større gode ved vårt bidrag til å forbedre offentlig og gods-transportsystemer. Selv om Unstad er et kommersielt drevet selskap, støtter vi ideelle organisasjoner som hjelper mennesker i nød, og bidrar til et bedre miljø og biologisk mangfold som selskap og som enkeltpersoner. Vi omfavner FNs mål for bærekraftig utvikling.

Respekt

Vi respekterer alle som likeverdige, og tror på likhet mellom kjønn, seksualitet og religioner. Vi viker ikke unna vanskelige diskusjoner eller beslutninger, men angir dem med respekt for alle involverte parter og med tanke på prosjektets beste. 

KONTAKT OSS

Velkommen til Unstad!

Bruk dette skjemaet og din henvendelse blir sendt til den rette personen hos oss. For å komme i kontakt med våre ansatte direkte, bruk fornavn.etternavn@unstad.com.

Takk for innsendingen din!

bottom of page