top of page
Logo unstad.png

LABS

tre striper.png
Reverse Engineering

REVERSE ENGINEERING

Deler som er utgått /  Obsolete parts

Komponenter som mangler dokumentasjon

Digitalisering/ modellering og rendering av komponenter

Optimalisering av eksisterende komponenter

Komponenter godkjent iht. reglement og sikkerhets/godkjenningskrav for skinnegående kjøretøy

Concept A (dører inn til bistro).jpg

DESIGN OG PRODUKTUTVIKLING

Design og utvikling av komponenter og systemer

Industridesign og visuell presentasjon

Ombygginger og oppgradering av kjøretøy 

Kildefiler og komplett dokumentasjonspakke

Løsninger godkjent iht. reglement og sikkerhets/godkjenningskrav for skinnegående kjøretøy

Scan av ventil.png

3D SCANNING OG OPPMÅLING

Digitaliser data og geometri fra komplekse former/deler

Svært nøyaktig punktsky/ mesh

Parametrisk 3D modell (CAD) fra scan data

Måle og avviksrapport med visuell fremstilling

Deler som ønskes scannet kan leveres direkte til vårt verksted i Lodalen

VR headset_edited.jpg

INTERAKTIV 360° VISNING

Mulighet for virtuell befaring av tog (VR-kompatibelt)

Benytt 360° visning til opplæring/kurs

Markedsføring på nettside og sosiale medier

Knytt info og teknisk data til visning

Benytt 360° i digitale møter

3D-skriver

3D PRINT / ADDITIV TILVIRKNING

3D print/additiv tilvirkning i de fleste materialer

Materialer godkjent iht. EN45545

Rask levering av prototyper - og serier

Klargjøring av kildefiler for print

Rådgiving og veiledning

FEM.png

STYRKEBEREGNING / FEM ANALYSE

Beregningsrapport med resultater og konklusjon

Dokumentasjonspakkefor  godkjennelsesprosess 

Visuell fremstilling av virkende krefter

Analyse i ANSYS og Nastran

Styrkeberegning og FEM analyser iht. krav for skinnegående kjøretøy (TSI`er og jernbanestandarer)

bottom of page