Unstad AS har gjennomført tilstandskontroller for SJ/NORD.

Oslo, august 2020

I perioden mai til juli '20 har vi avdekket komplett status på togparken som skal opereres i trafikkpakke 2 av SJ/NORD. Dette gjelder tog Type 73, 92 og 93, EL18, Di4, Fde, B5 og WLAB.

Inspeksjonen har involvert interiør- og eksteriørelementer.  

Innvendig: slitasje på seter, gulv, bord, vegger og vinduer til funksjonskontroll av dører, inspeksjon av alle skap og vi har foretatt en grundig gjennomgang av førerplass.  

Utvendig: Vognsider, vinduer, luker, dører, frontelementer etc.   

Under: Plog, ATC-antenner, kabling, boggier, drivverk (både elektrisk og diesel), pneumatikksystemer, bremser etc. 

Med høy detaljeringsgrad, fast og lik feiltekst på funn kan de enkelt registreres som utestående feil på materiellet i kundens vedlikeholdsstyringssystem.  

Etter denne inspeksjonen sitter kunden igjen med en presis status på materiellet før de overtar ansvaret.  

 

Unstad tilbyr også dynamisk inspeksjon som inkluderer vibrasjonsanalyse, visuell observasjon med bruk av kameraer, klosskraftmåling, oljeanalyser etc. Slike inspeksjoner vil gi innsikt i systemer som traksjonsstyring, mekaniske roterende elementer, bremsetilsetting, løpeegenskaper og skinnegangens tilstand på den kjørte strekningen. En dynamisk inspeksjon vil avdekke om toget og skinnegangen er i god stand og bekrefter egnetheten til toget på den gitte strekningen.  

 

Unstad AS holder til Oslo, har 12 ansatte og tilbyr rådgivning til togbransjen. Vi ser for oss en fremtid der folk flest foretrekker kollektive transportløsninger.

Inspeksjon utvendig
Inspeksjon under
Inspeksjon under
Inspeksjon innvendig
Nok et tog Type 93 ferdig inspisert
Tog Type 93 Marienborg 8.juni 2020
 

VÅRE TJENESTER

Vi bygger "grunnmuren" for det som skal bli landets mest kompetente fagmiljø innen rullende materiell og vi ser etter nye medarbeidere med erfaring på seniornivå. Med et solid fundament skal vi bygge resten av "huset", der et av målene er å innhente friske juniorer som veiledes systematisk av erfaring og fagkunnskap som og inspirerer til nytenkning, innovasjon og en bærekraftig utvikling av selskapet og bransjen.

Business Meeting

TEKNISK RÅDGIVING OG PROSJEKTLEDELSE

Vi tilbyr fagspesialister og prosjektledere til små og store oppdrag og selskaper innen rullende materiell. Erfaringer fra de fleste typer av kjøretøy og fra de fleste typer oppdrag finnes i vårt team.

Hjul i maskinen

STORE OG SMÅ ENGINEERINGS- OG RÅDGIVNINGSOPPDRAG

Våre ingeniører har omfattende kunnskap og erfaring fra i hovedsak rullende materiell, men også fra andre relevante konstruksjons og produksjonsoppgaver. Vår spesialitet er boggi, pneumatikk og bremser og industridesign.

 
Mechanical Engineer skisse

TEKNISK TILSTANDSKONTROLL

Vi har utviklet et eget system for tilstandskontroll av rullende materiell og vi gjør det med personer som har mer enn 10 års erfaring. Dette gjør at vi kan tilby tilstandskontroller av høy kvalitet, gjennomført på begrenset tid og som blir grundig dokumentert. Vår ekspertise på dette område vil kunne spare våre kunder for senere overraskelser. 

Skriver på en datamaskin

ANDRE TJENESTER

Vi tilbyr SW utvikling, RAMS, CBM, avansert testing, diesel system spesialist, HMI spesialist og elektro og elektronisk konstruksjon

Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi levere alle mulige tjenester knyttet til rullende materiell. 
Vi trives i et økosystem av virksomheter som streber for å få mest mulig ut av offentlig transport, og noen av kundene våre er:

 

KONTAKT OSS

Velkommen til Unstad!

Bruk dette skjemaet og din henvendelse blir sendt til den rette personen hos oss. For å komme i kontakt med våre ansatte direkte, bruk fornavn.etternavn@unstad.com.

 

Unstad AS

Tollbugata 8B, 0152, Oslo, Norway

Erling Haugnes, Daglig leder/CEO

T: +47 932 69 597 

©2020 by Unstad AS

Design by www.sisselhovden.com

Tog Type 93 Marienborg 8.juni 2020