top of page

INTERAKTIV 360° VISNING

En 360° visning er et virtuelt verktøy, som lar brukeren "gå rundt, og se et fysisk miljø som om man var der. Dette kan eksempelvis være innvendig i et togsett. I mange tilfeller kan en slik visning erstatte behovet for en fysisk befaring. Spesielt gunstig dersom man samarbeider med personer som ikke har mulighet for å være fysisk til stede. Men reduserer også behovet, og risikoen ved en on-site befaring. Man kan også knytte til annen data inni visning som lenker, bilder, teknisk info etc inn i visningen. Dette gjør en slik visning til et unikt verktøy som kan benyttes til mange ulike formål, som digital befaring, markedsføring, kurs/opplæring, dokumentasjon osv. • Mulighet for virtuell befaring av tog (VR-kompatibelt) • Markedsføring på nettside og sosiale medier • Knytt info og data sømløst inn i visning • Benytt 360° visning til opplæring/Kurs

Fyll ut skjema under, eller send oss en mail på info@unstad.com, så tar en av våre ingeniører kontakt med deg.

bottom of page