top of page

STYRKEBEREGNING/FEM ANALYSE

Unstad utfører styrkeberegning og FEM analyser iht. EU direktiv for jernbanekjøretøy (TSI’er) og jernbanestandarer. Prosjekterings-underlag og kravgrunnlag fra Statens jernbanetilsyn (SJT) dokumenteres ved hjelp av beregningsrapport. Beregningsrapport kan leveres som et separat produkt, eller som en del av en større dokumentasjonspakke. Det er krav fra EU og nasjonale myndigheter om å dokumentere rullende materiell, dens komponenter og løsningers egnethet til bruk, oppgradering, fornyelse, drift og vedlikehold på norsk jernbanenett. SJT baserer en godkjennelsesprosess og tillatelse for rullende materiell på blant annet gyldig beregningsrapport. Unstad benytter blant annet ANSYS og Nastran til FEM-verktøy. • Styrkeberegning og FEM analyser iht. krav for skinnegående kjøretøy (TSI’er for lokomotiv, passasjertog og arbeidsmaskiner). • Gyldig beregningsrapport med resultater, sammendrag og konklusjon. • Dokumentasjonspakke til godkjenning og tillatelse for rullende materiell hos SJT. • Unstad tilbyr dokumentasjonspakke med systembeskrivelse, prosjektering og dokumentasjon på jernbanekjøretøy gjennom en godkjennelsesprosess hos SJT.

Maskiningeniør

Fyll ut skjema under, eller send oss en mail på info@unstad.com, så tar en av våre ingeniører kontakt med deg.

bottom of page