top of page
EB_sq.jpg

Even Bergsengstuen

Senior konsulent 

Even er oppvokst rett ved Bergseng stasjon, i  Brøttum prestegjeld, sør for Lillehammer. Han tok sitt fagbrev i verkstedteknikk ved Kongsberg Våpenfabrikk i 1973, begynte sin ingeniørutdannelse ved Gjøvik Tekniske Skole et par år senere og fullførte sin grad som sivilingeniør fra maskinlinjen ved NTH i 1980.

 

Han har veldig lang fartstid i den norske bransjen for rullende materiell etter at han startet i NSB i 1981. Hans spesialfelt er boggi, hjul og gangdynamikk, drag og støtinnretninger, sentralkobbel og dieselmotorer. Han har vært involvert i forbedringer av verksteder og anlegg. Han ble tidlig med i NSBs uhellskommisjon og utviklet der sin evne til å analysere seg frem til feil og årsakssammenhenger og foreslå hva man kan gjøre for å løse problemet på en rimelig og praktisk måte. 

Spør meg om: 

  • Boggier med komponenter

  • Boggirammer, utmattingstester

  • Hjulsatser, hjul, aksler

  • Støtdempere

  • Akselbokser, lager, endeutstyr

  • Flensesmøring

  • Drevkasser, koblinger

  • Sentralkobbel, kortkobbel

  • Buffere, draginnretning

  • Vognkasser, lokomotivkasser

Ha en plan A og en B og en C” - EB

Han har underveis deltatt i tallrike innovative prosjekter som f.eks. Ludvigsen-balken og Type 69C sentralkobbel som forbedret energiopptak ved sammenstøt. Selv vektlegger han forbedring av flensesmurning som et viktig skritt for å forbedre skinne-hjul samspillet. Det er fremfor alt den ufravikelige interessen for tog og teknikk og et evig lærevillig hode som sørger for at Even aldri slutter å lære seg nye ting om tog, og han lærer det gjerne bort til den som spør. Det finnes få temaer i togbransjen som ikke har passert hans skarpe blikk og kunnskapen han har opparbeidet seg er i all beskjedenhet temmelig unik i Norge.

Even har gjennom en lang karriere vært mentor for mange kolleger i firmaer vi samarbeider med, inkludert noen av våre egne, og vi høster stadig av hans frukter i de prosjektene han deltar i samt i den interne kunnskapsdelingen vi gjennomfører i Unstad. Som han sier selv så bidrar han gjerne til at andre kan “starte karrieren litt høyere opp på stigen.”

bottom of page