top of page
AL_sq.jpg

Asgeir Lie

Senior konsulent 

Asgeir er oppvokst på Løten men har sine røtter i Valdres. Han startet utdannelsen til sivil ingeniør ved TU Darmstadt, og var der i 3 år før han reiste hjem til Norge og avsluttet studiene på NTH, ved avdeling for maskinteknikk, i Trondheim i 1991.


Han startet sitt aktive yrkesliv ved SINTEF der han var innom avdelingene for kuldeteknikk og petroleumsteknologi som første stopp etter studiene. I 1992 fulgte han sitt indre kompass mot varmere strøk og la veien til Strømmens Verksted, på den tiden da T2000, IC70 og de siste Type 69-seriene fortsatt ventet på å bli sendt ut gjennom portene. Blant Asgeirs oppgaver var temaer relatert til bremser, boggi, kobbel og luftkjøling fremtredende.

Spør meg om: 

 • Bremser/traksjon

 • Trykkluft

 • Betjeningssystemer

 • Samspill og styring

 • ATC/ETCS 

 • Designvalg

 • Beregninger

 • Kjøresimulering

 • Testing, feilsøking og problemløsing

 • Anskaffelser og vedlikehold

 • Infrastrukturkompabilitet

 • Sikkerhetsanalyser

I den samme perioden tok også sammenstillingen av Type 71 til ved SV. Det tradisjonsrike miljøet i NSB lokket ham til Oslo i 1995 og han fikk der oppdraget som fagansvarlig for bremser og trykkluft. Veien videre gikk via Jernbaneverket, deretter en ny runde ved NSB før organisasjonsendringer i tog-Norge gjorde at det var i Norske tog Asgeir tok avskjed med den offentlige forvaltningen av tog her til lands da han begynte i Unstad våren 2021.

 

Asgeirs musikkinteresse heller mot det klassiske spekteret og han behersker selv både piano og munnharpe og har deltatt i kor. Hans tekniske indre stemme styrer ham ofte mot sløydfaget og annet praktisk arbeid når han har mulighet. I bunn av all bransjekunnskapen ligger også en interesse for programmering, blant annet har han laget et beregningsprogram som samkjører målevognsdata med spordata, med output i form av hastighetsbegrensninger i sporseksjoner og skilting langs sporet. Asgeir er forøvrig en effektiv, strukturert og et veldig hyggelig tilskudd til Unstadianer-stammen vår.

bottom of page